Διευθυντής

Αυγουστίνος Ι. Δημητράς, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, 26 335,
Τηλ: +30 2610 367448,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.