Η ΜΚΕ έχει εκπονήσει τους παρακάτω κύκλους σεμιναρίων. Ο επόμενος κύκλος είναι σε εξέλιξη.

 

Τίτλος Σεμιναρίου: Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές έννοιες και όρους του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν σύγχρονα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και να αναδειχθούν πραγματικές περιπτώσεις πετυχημένων και αποτυχημένων προσπαθειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και σε συμμετέχοντες που έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα - Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν:

 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 2. Ηλεκτρονικές εφαρμογές
 3. Ηλεκτρονική Διοίκηση
 4. Θέματα ασφάλεια

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση του ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος β) την αναγνώριση τακτικών και στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου γ) την ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες και τον τρόπο χρήσης τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διάρκεια: 6 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

 


 Τίτλος Σεμιναρίου: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

Σκοπός

Να γίνει μια εισαγωγική προσέγγιση στις έννοιας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με απώτερο στόχο την παρουσίαση και την ανάλυση της σημασίας και της χρησιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και του τρόπου σύνταξής του

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ, δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις στο αντικείμενο.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα-καινοτομία-δημιουργικοτητα
 • Επιχειρηματική ιδέα
 • Επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δομή του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Προγράμματα στήριξης επιχειρηματικότητα
 • Μελέτες περίπτωση

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Να έχουν γίνει κατανοητές οι βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και η σημασία τους τόσο για την οικονομία της χωράς μας όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής διεξόδου. Επίσης, να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τον τρόπο κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Διάρκεια: 6 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

 


 Τίτλος Σεμιναρίου: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Σκοπός

Να γίνει μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στη σημασία της ως στρατηγικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ, δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις στο αντικείμενο.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

 

 • Επιχειρηματικότητα
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 • Στην Ελλάδα οι γυναίκες επιχειρούν σε απάντηση της κρίσης!?

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Να έχει γίνει κατανοητή η σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας τόσο για την οικονομία της χώρας μας, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής διεξόδου.

Διάρκεια: 6 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

 


 Τίτλος Σεμιναρίου: Έναρξη Νέας Επιχείρησης (Business Startup)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται από την σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την έναρξη μιας νέας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ που σχεδιάζουν ή σκέφτονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

 • Επιχειρηματική ιδέα (έννοια, πηγές άντλησης, τεχνικές δημιουργίας, αξιολόγηση, προστασία, μελέτη σκοπιμότητας)
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (έννοια, σκοπιμότητα, χαρακτηριστικά, κοινό, δομή)
 • Υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας/ Έναρξη νέας επιχείρησης
 • Πηγές χρηματοδότησης/Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας τo σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

 • την έννοια της επιχειρηματικής ιδέας
 • τα βασικά βήματα εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
 • τις διαδικασίες έναρξης μιας επιχείρησης
 • τις πηγές στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελλάδα

Διάρκεια: 6 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

 


 Τίτλος Σεμιναρίου: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για όλες τις βασικές πτυχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με έμφαση στις στρατηγικές και διοικητικές λειτουργίες μιας διαδικτυακής επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ. Δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις σε τεχνολογίες διαδικτύου.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

 

 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (1 ώρα)
 • Συμβουλές για μια νέα επιχείρηση στο Διαδίκτυο (1 ώρα)
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (1 ώρα)
 • Πρωτότυπες Επιχειρηματικές Ιδέες στο Διαδίκτυο (1 ώρα)
 • Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (1 ώρα)
 • Επιχειρείν στο κινητό τηλέφωνο (1 ώρα)

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του διαδικτύου και πώς αυτά μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της νέας οικονομίας. Θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες για την επινόηση νέων δομών και μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και για την αποτελεσματική διοίκηση μιας ψηφιακής επιχείρησης.

Διάρκεια: 6 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

 

Flickr Photos

Twitter Feed

MKE_EAP Με 443 εκατ. ευρώ ενισχύεται η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία https://t.co/Qx1NZ1qicp
MKE_EAP 3ος μεγαλύτερος τομέας σε αριθμό απασχολούμενων στη χώρα μας o Τουρισμός | Κοινωνία https://t.co/xEAU8nip22

Facebook Page

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τζωρτζ 4 − Πλατεία Κάνιγγος, 10677, Αθήνα

Τηλ: +(30) 210 9097205

Fax: +(30) 210 7221303

E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: mke.eap.gr

markerΧάρτης Google

JoomShaper